Please wait..
Busy loader

Disclaimer 

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van SquareCaps.nl.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld.
Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
   
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. 

Wij  sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Your Basket

 
Items:     0
Sub-total:     € 0,00
Payment on invoice after delivery or by using:


----------------------------------------------------------------

Gowns € 12,49

ex VAT

        

Easy payment

Payment after receipt. Quotation ?

Click here to receive
a quotation by e-mail.Easy to order

Use our Webshop 
or send us an E-mail  
info@squarecaps.eu
Prefer ordering by phone ?
Call us  +31 (0)725 725 773 

        We support Edukans
          charity foundation


Graduation Apparel

Customer Service

Imprint on graduation hats

Farewell Gift School

How to wear Graduation Hat

Facts

Similar Keywords